Entegre Politika

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Çeksan Gemi İnşa Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketimiz kuruluşundan bu yana kendisini devamlı yenilemiş ve çağın gerektirdiği teknolojiyi transfer ederek kalite standartlarına uygun olarak müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı kendisine hedef edinmiştir.

Ayrıca firmamız, tarihinden aldığı bilgi, birikim, tecrübe, güç ve müşteri memnuniyeti odaklı, paydaşlarına karşı sözünü tutan, ticari ve insani etik değerler çerçevesinde şekillenen şirket kültürünü, günün şartlarına uyum sağlama ve gelecek potansiyel koşulları öngörebilme becerisi dahilinde gelecek nesillere de iletme amacındadır.

Üst yönetim, tersanenin ana hedeflerine ulaşabilmesi için izleyeceği yolları ve stratejileri içeren kalite politikasını oluşturmuş, sürekliliğini sağlamış ve tüm çalışanlarına iletmiştir. Kalite politikası kalite hedeflerinin oluşturulması için temel teşkil etmekte olup, aynı zamanda kalite yönetim sisteminin şartlarına
uyulacağı ve sürekli olarak iyileştirileceği tüm çalışmalarımızın bir güvencesidir.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda tedbirler almayı,

Risk analizleri yapmayı, bu sayede yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini sağlamayı,

Yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak,

Çevresel kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlamak,

Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,

Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli iyileştirmeyi Politika olarak benimsemiştir.

Bu politika ve amaçlar Çeksan Gemi İnşa Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim firmamızın ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.

ÜST YÖNETİM

POLİTİKALARIMIZA DÖN...