Etik

ETİK POLİTİKAMIZ

 • Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek veririz,
 • Tüm iş süreçlerinde, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlar dahilinde daha sürdürülebilir faaliyetler ile hareket etmeyi hedefleriz,
 • Çevre politikalarını geliştirir ve etkin uygulanmasını sağlarız,
 • İnsan Hakları Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul eder, çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını desteklemeyiz,
 • Hiç bir siyasi partiyi desteklemez, işyeri sınırlarında siyasi propaganda ve benzeri faaliyetlere izin vermeyiz,
 • Her türlü yasadışı aktiviteyi şiddetle kınar, her türlü yasadışı yapıya, işe ve davranışa karşı dururuz,
 • Çalışanların yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına saygı gösteririz,
 • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra/promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan herhangi bir hediyeyi kabul etmez ve teklif de etmeyiz,
 • Çalışanlarımızın ve alt işverenlerin doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir türden rüşvete teşebbüs etmemesi için önlemler alırız,
 • İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygun yetkinliği arar, ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlarız,
 • Farklı inanç, düşünce ve görüşlere sayı duyar, uyumlu bir şekilde çalışırız,
 • Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlar, fazla mesailerde yasal şartlara uygunluğa dikkat eder, çalışanların reddetme hakkını gözetiriz,
 • Çalışanların, eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkân ve fırsatlar tanırız,
 • Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlar, işten kaçınma haklarına saygı duyarız,
 • İşyerinde, rahatsız etme ve tacize hiçbir şekilde müsaade etmeyiz,
 • Çalışanların yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına saygı gösteririz,
 • Çalışanlarımızın ve alt İşverenlerin mahremiyetine saygı duyar ve kişiler hakkındaki hiç bir kişisel konunun açıklanmayacağını garanti ederiz,
 • Müşterilerimize karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgiyi verir, uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmayı amaçlarız,
 • Satış ve satış sonrası süreçte müşteri memnuniyetini artırmayı önceliğimiz olarak belirleriz,
 • Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar verir, iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmayı hedefleriz.

ÜST YÖNETİM

 

POLİTİKALARIMIZA DÖN...