gvcpvkv

Gizlilik ve Çerez Politikası ve Kişisel Veriler

Çeksan Gemi İnşa Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca Çeksan olarak anılacaktır.) olarak, siz değerli ziyaretçilerimiz ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu sebeple, Çeksan tarafından kurulan, tasarlanan ve işletilen http://www.ceksan.com.tr/ web sitesini (bundan sonra kısaca Site olarak anılacaktır.) ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek ve/veya edilmesi gereken kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi, depolanması ve koşulların gerektirdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşılması hakkında bu metni sizler için hazırladık.
Unutmayınız ki, bu Gizlilik Politikası kapsamında vaat edilen koruma kapsamı yalnızca Çeksan tarafından taahhüt edilmiş olup, Site üzerinden yönlendirildiğiniz üçünü kişi bir platform için geçerli değildir. Bu tip durumlarda yönlendirildiğiniz üçüncü kişi platformların gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.
Site aracılığıyla Çeksan'ın sizlerle iletişime geçmesi için buna yönelik formu doldurmanız esnasında veya yalnızca ziyaretçi olarak Site'ni ziyaret edilmesi durumunda bazı bilgiler Çeksan tarafından toplanmakta, depolanmakta, korunmakta ve/veya saklanmaktadır. Bu veriler kişisel bilgi içerebilir veya içermeyebilir.
Aşağıda, işbu metin kapsamında yukarıda anlatılan işlemlerden kaynaklanacak şekilde Çeksan tarafından elde edilen/edilecek bilgilerinizin nasıl ve ne şekilde toplanacağı, depolanacağı, korunacağı ve/veya saklanacağı ve bu bilgiler üzerindeki haklarınız düzenlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, Çeksan bilgilerinizi bu metin ve KVKK kapsamında korumaktadır.
Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Site'yi kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Site'nin kullanılması sebebiyle kişisel verilerinin üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Çeksan'ın ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Çeksan hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel veri, sizi tanımlayan ve sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Çeksan ile Site üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-mail adresiniz doğum, internet protokol (IP) adresiniz, Site'ye erişim sağladığınız andaki konumunuz ve Çeksan'a iletmek istediğiniz mesajınız sayılabilir. Çeksan'a verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bizimle paylaştığınız veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.
Site'yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri sizin bize sağlamanız durumunda aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

Danışma Talep Etmek İçin Vereceğiniz Kayıt Bilgileri

Çeksan Site üzerinden sağlayacağı iletişim bilgileri aracılığıyla ziyaretçilere ve potansiyel müşterilere talep ettikleri konularda bilgi vermek için sunduğu hizmet sırasında kişisel bilgilerinizi elde etmektedir. Site üzerinden dolduracağınız form veya ileteceğiniz talep aracılığıyla adınız veya soyadınız, e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz talebinize karşılık verilebilmesi ve sizlerle daha etkili bir iletişim kurma vasıtasıyla daha iyi bir hizmet sağlanabilmesi amacıyla Çeksan tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.
Site'yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

Değerlendirilmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Site'deki genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere
kullanılabilir.
Kullanım Verileri: Site'ye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Site'de hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, hangi site aracılığıyla yönlendirildiğiniz, Site'ye erişmek için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.
Aygıt/cihaz Verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Çeksan ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Çeksan'ın cihaza gönderdiği veriler olabilir.
Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü tÇeksan'ın hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.
Konum Bilgileri: Çeksan, Site'ye erişim sağladığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Çeksan'ın topladığı bilgiler, Çeksan'ın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek, müşteri ve potansiyel müşterilerle iletişime geçmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.
Çeksan, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.
Çeksan, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Çeksan sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.
Çeksan'ın ziyaretçiler veya potansiyel müşterilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, gerçeğe aykırı beyanlarda da sorumluluk kabul etmemektedir.
Yine ziyaretçilerimiz tarafından Çeksan'a sağlanan veriler, ancak bizlere gerekli olduğu kadar sistemlerimize işlenir ve işlenmiş olsa dahi, bu politika kapsamında gerekli olmayan veriler sistemlerimizden kısa süre içinde silinir, yok edilir ve/veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Çeksan, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir
Buna göre Çeksan, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.
Çeksan, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.
Çeksan yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

KVKK'nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Çeksan'a başvurarak, kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmiş ise bilgi talep etme,
• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
• İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
• Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan
işlemlerin bildirilmesini isteme,
• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, işbu metinde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Çeksan'a iletmeniz durumunda, Çeksan talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Çeksan tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.
KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Çeksan'a iletebilirsiniz.
Taleplerinizi yazılı olarak [Aydıntepe Mah. Tersaneler Cad. Güzin Sk. No:9 Tuzla/İstanbul ] adresine ıslak imzalı şekilde ya da [info@ceksan.com.tr] e-mail adresine yukarıda sayılan şekillerde gönderebilirsiniz.

Çerezler

Site üzerinde bulunduğunuz süre boyunca "cookie" olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.
Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; Site'de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:
• https://www.aboutcookies.org/
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Site ziyaretleriniz sırasında; geçici olarak kullanılan ve tarayıcı kapatıldığında kullanıcının cihazından silinen türde çerezler ile belli bir süre için bilgisayarınızda saklanan türde; birden fazla tarayıcı oturumunda kullanıcı bilgilerinizi tanımamıza imkân veren çerezler kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, Site'deki ziyaretinizi sürdürmeniz halinde çerezlerin uygulanmasını kabul etmiş sayılırsınız. Kabul etmemeniz takdirde çerezler aktif olarak kullanılmayacaktır fakat bu durumda sitede verilen hizmetlerin tamamından
yararlanamama ihtimaliniz ortaya çıkacaktır.

KVKK kapsamında başvurularınız hakkında bilgi almak için tıklayınız

 

POLİTİKALARIMIZA DÖN...